MetaleZiemRzadkich .pl
metale ziem rzadkich - informacje podstawowe, zastosowanie, wydobycie

Zastosowania Wydobycie Recykling Ciekawostki

Metale ziem rzadkich. Co to w ogóle jest?

Metale ziem rzadkich (w skrócie REE z ang. rare earth elements) to nic innego, jak potoczna nazwa 17 pierwiastków chemicznych z rodziny skandowców i lantanowców. Występują przeważnie w skorupie ziemskiej w formie węglanów, fosforanów, tlenków oraz krzemianów. Złoża metali dzielą się zwyczajowo na pierwotne i wtórne.
Chiny są głównym dostawcą pokrywającym ponad 90 proc. światowego zapotrzebowania na pierwiastki ziem rzadkich i dysponują 23 procent ich globalnych zasobów.

Metale ziem rzadkich - rzadkie,czy nie rzadkie?

Czy ogólnie przyjęte i stosowane przez świat określenie “metale ziem rzadkich” jest właściwe? Przecież metale te nie są bowiem na Ziemi rzadkie. W śladowych ilościach występują praktycznie wszędzie, w prawie każdej większej formacji skalnej. Przyczyną takiego nazewnictwa jest niestety to, iż zazwyczaj jednak stanowią część składową tlenków i węglanów, z tego powodu przez tak długi okres nie zdawano sobie sprawy z ich obecności w przyrodzie. Mało kto wie, że niektóre są równie powszechne, jak metale podstawowe. Doskonałym przykładem tego jest nikiel czy metale szlachetne, takie jak złoto. Lantanu, odkrytego w 1839 r., występuje na Ziemi więcej niż srebra czy ołowiu. Problemem jest znalezienie złóż na tyle skupionych, by ich wydobycie było wystarczająco opłacalne.
Proces pozyskiwania tak zwanych metali ziem rzadkich znacząco różni się od wydobycia innych zasobów kopalnych. Istotnym problemem stojącym na drodze pozyskiwania tych pierwiastków jest ich podobna budowa chemiczna. Ponadto rudy ziem rzadkich mogą zawierać śladowe ilości substancji promieniotwórczych takich jak uran, tor, czy rad, co stwarza dodatkowe zagrożenie. Proces pozyskiwania metali ziem rzadkich zaczyna się w momencie wydobycia materiału przy zastosowaniu standardowych procedur górniczych. Następnym etapem jest mielenie rudy na żwir, a następnie kilkukrotne ukraszanie jej do uzyskania drobnego piasku lub mułu, by oddzielić ziarna poszczególnych minerałów. Następnym krokiem jest wyodrębnianie pierwiastków w procesie filtracji, w którym metale przyczepiają się do bąbelków powietrza przepuszczanego przez zbiornik, w którym się znajdują. W efekcie tego metale można zebrać z jego powierzchni. Następnie przy użyciu różnorodnych chemikaliów uzyskuje się poszczególne metale ziem rzadkich. Proces chemiczny powtarza się aż do uzyskania całkowitej czystości pierwiastków. Występują one wówczas w formie tlenków, które mogą być dalej przetwarzane w metale i stopy.

Wykorzystanie i charakterystyka metali ziem rzadkich

© MetaleZiemRzadkich.pl | Kontakt