MetaleZiemRzadkich .pl
metale ziem rzadkich - informacje podstawowe, zastosowanie, wydobycie

Zastosowania Wydobycie Recykling Ciekawostki

Recykling metali ziem rzadkich

Wiele zastosowań metali ziem rzadkich pozostawia bardzo niewielkie ilości złomu, co czyni recykling trudnym i kosztownym. Możliwości recyklingu są większe w przypadku urządzeń wykorzystujących większe ilości materiały (na przykład te zawierające magnesy). Mimo potencjału, jaki może zaoferować recykling w przypadku wielu produktów nie ma możliwości odzyskania wysokiej jakości komponentów. Niektórzy sugerują, że przy aktualnej konstrukcji i sposobie montażu urządzeń, producenci nie są zmotywowani do działań w kierunku odzyskiwania tych pierwiastków. Jednakże obecnie polityka rządów oparta jest na podnoszeniu świadomości o konieczności recyklingu.

Japonia jest liderem w badaniach na temat recyklingu metali ziem rzadkich, wraz z HITACHI planuje przetwarzać magnesy silników elektrycznych w 20013 roku. Istnieje stosunkowo mało aktywności ze strony innych firm. Brytyjskie Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wsi zaznacza, że ponowne użycie (na przykład magnesów z głośników) także ma duże znaczenie.

HONDA niedawno ogłosiła chęć rozpoczęcia recyklingu pierwiastków ziem rzadkich i innych kluczowych materiałów z hybrydowych baterii samochodowych jeszcze w tym roku. Jest to zasadnicza innowacja wśród Japońskich producentów samochodów w kierunku bycia eko.

Zawartość pierwiastków ziem rzadkich w popiołach z węgli kamiennych

Bardzo interesującym a zaraz dalekowzrocznym kierunkiem wykorzystania odpadów elektrownianych ze spalania węgla kamiennego jest odzysk z nich metali, w tym pierwiastków ziem rzadkich. W popiołach elektrownianych stwierdzono występowanie związków aż 81 metali. Koncentracje pierwiastków w popiołach są od kilku do kilkudziesięciu razy wyższe w stosunku do ich zawartości w węglach kamiennych. W Polsce badania zawartości pierwiastków ziem rzadkich w popiołach lotnych z procesu spalania węgla kamiennego w elektrowniach GOP prowadziła D. SmółkaDanielowska. W popiołach tych wykazała obecność fosforanów ziem rzadkich, głównie monacytu cerowego i w śladowych ilościach cyrkonu i ksenotymu. Stwierdziła korelacje pomiędzy zawartości toru a lekkimi pierwiastkami ziem rzadkich: cerem, lantanem i neodymem. CałusMoszko oznaczała pierwiastki ziem rzadkich w popiołach fluidalnych z elektrowni Łagisza. Popioły i żużle elektrowniane badane były również przez Querol i innych . We wszystkich badanych odpadach ze spalania węgla kamiennego zwraca uwagę dość wysoka zawartość ceru (39–186 ppm) oraz lantanu (16–86 ppm), co może być nowym, alternatywnym i perspektywicznym Źródłem ich pozyskiwania.

© MetaleZiemRzadkich.pl | Kontakt