MetaleZiemRzadkich .pl
metale ziem rzadkich - informacje podstawowe, zastosowanie, wydobycie

Zastosowania Wydobycie Recykling Ciekawostki

Wydobycie metali ziem rzadkich

Główni producenci metali ziem rzadkich na świecie, to:
Producent Wydobycie (w tonach) Udział na rynku ( %)
Chiny 130 000 >93
USA 3 500 2.5
Indie 3 000 2.1
Rosja 2 000 1.4
Brazylia 500 0
Malezja 30 0

Historia wydobywania metali ziem rzadkich

Czy wiesz, że do roku 1948 najwięcej rzadkich metali wydobywano w Indiach i Brazylii? Później, w latach pięćdziesiątych XX wieku, prym wiodła Republika Południowej Afryki. Następnym głównym producentem, aż do lat osiemdziesiątych XX wieku, była Kalifornia. Również i dziś metale nadal wydobywane są w kopalniach w Indiach i RPA, jednak nie może się to równać z produkcją chińską.
Obecnie największa na świecie kopalnia wydobywająca metale ziem rzadkich – Bayan Obo znajduje się w chińskiej prowincji Mongolia Wewnętrzna. W ChRL znajduje się na dzień dzisiejszy aż 57% światowych rezerw metali ziem rzadkich. Jednocześnie Chiny kontrolują 97% rynku metali ziem rzadkich. Chińskie władze rezultat ten osiągnęły dzięki subsydiowaniu ich produkcji w ciągu ostatnich dwóch dekad, jak również inwestowaniu znacznych środków na badania i rozwój w tym sektorze. Dzięki takiemu rozwiązaniu szybko pozbyto się konkurentów z rynku i uzyskano monopolistyczną pozycję. ChRL jest numerem jeden w każdym z ogniw łańcucha ich dostarczania: od wydobycia rud, oddzielania pierwiastków, poprzez rafinowanie metali, tworzenie stopów aż do przetwarzania ich w komponenty produkcyjne. Ponadto bardzo duże znaczenie ma odpowiednie wykształcenie kadry inżynieryjnej przedsiębiorstw i naukowców poszukujących nowych zastosowań dla REE . Studenci będący obywatelami chin wysyłani są głównie do Ames Laboratory funkcjonującego przy Departamencie Energii USA. Obecnie prawie 50% kończących tam studia pochodzi z Chin. Jednocześnie w ChRL już od kilkudziesięciu lat funkcjonują dwa państwowe laboratoria badań nad metalami ziem rzadkich: Centralne Państwowe Laboratorium Chemii Metali Ziem Rzadkich i ich Zastosowań afiliowane przy Uniwersytecie Pekińskim oraz Centralne Państwowe Laboratorium Zastosowania Surowców Ziem Rzadkich afiliowane przy Instytucie Chemii Stosowanej w Changchun .

Technologiczne rozwiązania pozyskiwania REE

Batnaesyt (95%) oraz monacyt są dwoma głównymi źródłami pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich. Mając na uwadze ich niską koncentrację proces pozyskiwania koncentratów metali ziem rzadkich jest procesem złożonym, zależnym od składu chemicznego rudy i składającym się z połączenia szeregu różnorodnych metod przeróbczych. Na przykład w Mountain Pass podstawową wykorzystywaną metodą jest flotacja oraz ługowanie kwasem solnym, dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje 70% koncentrat. Natomiast w przetwórstwie rud monacytowych i ksenotymu wykorzystuje się metody grawitacyjne z zastosowaniem osadzarek, spiral, koncentratorów stożkowych oraz stołów koncentracyjnych. Stosowane są również metody magnetycznego elektrostatycznego rozdziału oraz rozpuszczanie w gorących stężonych roztworach kwasów i ekstrakcje za pomocą stężonego NaOH. Niestety obecnie wykorzystywane rozwiązania technologiczne nie są obojętne dla środowiska. Koncentraty pierwiastków ziem rzadkich pozyskuje się niekiedy w wyniku wzbogacania olbrzymich ilości rud będących Mining and Environment 64 nośnikiem minerałów zawierających REE, co powoduje degradację znacznych obszarów ziemi. Ponadto istotnym problemem są duże ilości odpadów powstających przy skomplikowanych procesach przeróbczych. Interesującą alternatywą ekologiczną są technologie pozyskiwania metali REE z surowców odpadowych, głównie ze zużytego sprzętu elektronicznego lub odpadów elektrownianych.

Perspektywiczne obszary pozyskania pierwiastków ziem rzadkich

Obszar / Państwo Zasoby Spostrzeżenia
Złoża na dnie Oceanu Spokojnego Brak danych obszar 1 kilometra kwadratowego wokół każdego z otworów mógłby dostarczyć aż 20% rocznego zapotrzebowania na te metale na świecie
Mountain Pass Kalifornia ok. 40 mln ton Projekt Phoenix kopalnia uruchomiona w 2012 r. Udokumentowane zasoby, rezerwy wynoszą 962 mln Mt
Afganistan Brak danych złoże odkryte przez USA
Syberia (rejon Jakutii, Irkucka i Murmańska, Rosja) 19 mln ton Brak danych
Araxa, Brazylia 8,1 mln ton Zawierają 1.8% tlenków REE
Grenlandia Brak danych O złoża zabiegają Europa oraz Chiny
Rejon Korsnas South, Silinjarvi i Laivajoki (Finlandia) Brak danych Realizowane projekty przez firmę Tasman Metals
Mount Weld, Dubbo, Nolans Bore Eneabba (Australia) ok. 2,5 mln ton Brak danych
Mrima Hill (Kenia) 300 tysięcy ton brak danych
Starkwitz Niemcy 38 tysięcy ton brak danych
Kazachstan Brak danych brak danych
Mongolia Brak danych brak danych
Surowce wtórne brak danych 17 kg surowców na 1 mieszkańca UE

© MetaleZiemRzadkich.pl | Kontakt